Heeft ELEKTROSMOG invloed op uw GEZONDHEID?

Volgens de regering en de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl , o.a. Jaarverslag 2008, hoofdstuk 7 ), een onafhankelijk (?) adviesorgaan van regering en parlement, is het antwoord:
"Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken over uw gezondheid als gevolg van elektrosmog".

Toch zijn er artsen die zich zorgen maken over de lichamelijke bijwerking van de telecommunicatiestraling.
Bekijk daartoe de webstek www.stralingsrisicos.nl .

Brief van de arts Barbara Dohmen ( Murg-Hänner , Duitsland ) aan de Bundesnetzagentur.

Maakt u zich ongerust of vermoedt u dat uw leefomgeving door straling belast is, dan kunt u dat alleen te weten komen door een meting te laten uitvoeren. U bent het waard om te weten waaraan u blootgesteld bent. Dat er zich in uw oren en tussen uw oren ten gevolge van het milieu iets anders afspeelt, is voor u volkomen reëel en moet serieus genomen worden. U hebt geen tijd om op latere inzichten te wachten. Aan de toekomstige politieke slagzin “ met de kennis van nu zouden we het toen heel anders aangepakt hebben “ hebt u nu niet veel.

bouwbiologie dr hochstenbach (bdh) voert elektrosmogmetingen uit met speciaal voor dit doel ontwikkelde, elektronische apparatuur (geen wichelroede!) en brengt een meetrapport met een afschermadvies uit.

 

De volgende bijdrage stamt van de webstek http://www.stopumts.nl

10 Stellingen van de Redactie van Stopumts


donderdag, 02 december 2010 - Dossier: Algemeen

10 Stellingen van de Redactie van Stopumts. 24 nov. 2010 Updated 2 dec 2010

(1) Men moet eerst bij zichzelf gezondheidsklachten ervaren, of vernemen van naaste familieleden en vrienden, voordat men geïnteresseerd raakt in mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Pas daarna zal men eventueel het gebruik van draadloze systemen gaan minderen.

(2) Mensen kunnen moeilijk geloven dat elektromagnetische straling ongezond is omdat ze er in eerste instantie niets van merken. Ze hebben er geen zintuigen voor.

(3) De consequenties van het aanvaarden van draadloze systemen als oorzaak van gezondheidsschade zouden enorm zijn omdat de maatschappij doordrongen is van deze systemen. Daarom stellen we deze aanvaarding zo lang mogelijk uit.

(4) Mensen kunnen best geloven dat andere personen ziek worden van elektromagnetische straling. Dit zien ze dan als losstaand van henzelf. Echter als het gevolg is dat ze hun eigen apparatuur uit zouden moeten zetten, en het gemak daarvan zouden moeten missen, willen ze het niet geloven.

(5) Zelfs als mensen zich de consequenties van het gebruik van mobiele telefonie realiseren zullen ze over het algemeen niet stoppen met het gebruik ervan. Net als met roken is men mede door de industriële marketing verslaafd geraakt aan het genot en gemak ervan. Bij mobiele telefonie is er een hele infrastructuur ontstaan waar de maatschappij op vertrouwt.

(6) Mensen zullen nog eerder in verweer komen wanneer zij hun vermogen bedreigd zien (bv. door kelderende onroerendgoedwaarden) dan wanneer op de lange termijn hun gezondheid op het spel staat. Mensen hebben meer gevoel voor de pijn in hun portemonnee dan voor de schade aan hun eigen gezondheid.

(7) De situatie van een langzaam verslechterende gezondheid ten gevolge van toenemende elektrosmog is te vergelijken met het verhaal van de kikker in de pan. Als je hem langzaam genoeg kookt, merkt hij niets en springt hij er niet uit.

(8) Het gros van de mensen heeft geen flauw benul van de technische werking van de apparatuur en het gebruik van elektromagnetische velden voor communicatie. Bijna niemand heeft kennis van het vele wetenschappelijk onderzoek dat reeds is gedaan naar gezondheid en elektromagnetische velden.

(9) Steeds meer mensen krijgen elektrogevoeligheid, omdat de blootstelling steeds verder toeneemt.

(10) Draadloze technologie zal op termijn de volksgezondheid en daarmee de maatschappij ontwrichten.

 

Waar komt de elektrosmog vandaan?

In deze moderne tijd stellen wij hoge eisen aan comfort in de woonomgeving en op de werkplek. Een comfort dat gerealiseerd wordt door een overdaad aan elektrische apparaten, computers en verlichting op ieder uur van de dag. Bovendien wordt de behoefte aan communicatie in onze snelle wereld als vanzelfsprekend door mobiele technologie opgelost.

Er worden nauwelijks nog kabels gelegd: de data worden door zendinstallaties (mobieltjes, zendmasten, DECT-telefoon, netwerken (WLAN, WiFi, Bluetooth ) ) door middel van hoogfrequente elektromagnetische golven (= elektromagnetische straling) overgedragen, en wel zo dat iedereen op iedere plek en op elk tijdstip deze technologie gebruiken kan.

De door de regering gehanteerde richtwaarden en grenswaarden zijn gebaseerd op de temperatuursverhoging die door elektromagnetische velden in het menselijk lichaam veroorzaakt wordt (magnetroneffect). Iedereen kent wel het verwarmende effect van de straling van de zon (frequenties van 375.000 GHz tot 750.000 GHz).

De waarden van deze technische elektromagnetische velden in het hier beschouwde frequentiegebied van 0 Hz tot 300 GHz zijn zo hoog dat ze in de praktijk voor de algemene bevolking nooit overschreden worden. De elektromagnetische straling van GSM-,UMTS- en C2000-masten en van WLAN-hotspots is volgens de Gezondheidsraad dus volkomen ongevaarlijk.

Er zijn talloze wetenschappelijke artikelen waarin op mogelijke bijwerking van straling gewezen wordt, maar deze zijn volgens de Gezondheidsraad allemaal niet wetenschappelijk of fout. Voor GSM-, C2000-, UMTS-, WLAN-straling zijn er in Nederland dus geen erkende bijwerkingen.

De ondertitel van de webstek “Stress door stroom of straling ?“ is een variant op de titel van het boek van de nestor der bouwbiologen, Wolfgang Maes.

Wolfgang Maes: Stress durch Strom und Strahlung,vijfde druk 2005, Institut für Baubiologie + Oekologie IBN, D-83115 Neubeuern, ISBN 3-923531-25-7 .