Diensten bouwbiologie dr hochstenbach

bouwbiologie dr hochstenbach ( bdh ) verricht elektrosmogmetingen volgens SBM 2008 (Standard der baubiologischen Messtechnik 2008)

De volledige lijst van bouwbiologische metingen wordt in de originele Duitse tabel gegeven (bron: http://maes.de).
bdh voert hierbij de volgende punten uit:

A1 Elektrische wisselvelden (Laagfrequent)

A2 Magnetische wisselvelden (Laagfrequent)

A3 Elektromagnetische golven (Hoogfrequent)

A4 Statische elektrische velden, elektrische gelijkvelden

A5 Statische magnetische velden, magnetische gelijkvelden

A6 Radioaktiviteit: gammastraling en radon

B6 Relatieve vochtigheid, CO2 - concentratie en luchtelektriciteit

bdh voert elektrosmogmetingen uit met speciaal voor dit doel ontwikkelde, elektronische meetapparatuur (geen wichelroede!) en brengt een meetrapport met een afschermadvies uit.

TARIEVEN

btw-id NL001614075B21

Voor particulieren:

Voorrijkosten in overleg.
In principe 1 per gereden kilometer.
Vertrekpunten Arnhem of Maastricht; binnen Zuid-Limburg geen voorrijkosten.

a)     Zonder meetrapport:
65 per uur inclusief BTW.
Betaling contant; de rekening wordt ter plekke uitgeschreven.

b)     Met meetrapport:
65 per uur inclusief BTW voor het uitvoeren van de meting; het meetrapport kost 35 per gemeten uur inclusief BTW.
Na het voldoen van de rekening wordt het meetrapport gratis toegezonden.

 

Voor ondernemingen:

Voorrijkosten in overleg.

In principe 1 per gereden kilometer.
Vertrekpunten Arnhem of Maastricht; binnen Zuid-Limburg geen voorrijkosten.

Vanaf 100 exclusief BTW per meetuur.
Het meetrapport kost 50 per gemeten uur exclusief BTW.
Na het voldoen van de declaratie wordt het meetrapport toegezonden.

Spectrumanalysator:

Na overleg met de opdrachtgever kan ik ook beschikken over een spectrumanalysator.
Voor een standaardmeting met de spectrumanalysator en het bijbehorende, gedetailleerde rapport gelden de bovenvermelde kosten vermeerderd met 100.

Voor afwijkende metingen wordt per geval vooraf een tarief vastgesteld.