Diensten bouwbiologie dr hochstenbach

bouwbiologie dr hochstenbach ( bdh ) verricht elektrosmogmetingen volgens SBM 2008 (Standard der baubiologischen Messtechnik 2008)

De volledige lijst van bouwbiologische metingen wordt in de originele Duitse tabel gegeven (bron: http://maes.de).
bdh voert hierbij de volgende punten uit:

A1 Elektrische wisselvelden (Laagfrequent)

A2 Magnetische wisselvelden (Laagfrequent)

A3 Elektromagnetische golven (Hoogfrequent)

A4 Statische elektrische velden, elektrische gelijkvelden

A5 Statische magnetische velden, magnetische gelijkvelden

A6 Radioaktiviteit: gammastraling en radon

B6 Relatieve vochtigheid, CO2 - concentratie en luchtelektriciteit

bdh voert elektrosmogmetingen uit met speciaal voor dit doel ontwikkelde, elektronische meetapparatuur (geen wichelroede!) en brengt een meetrapport met een afschermadvies uit.

TARIEVEN

Voor particulieren:

Voorrijkosten in overleg.
In principe 1 per gereden kilometer.
Vertrekpunten Arnhem of Maastricht; binnen Zuid-Limburg geen voorrijkosten.

a)     Zonder meetrapport:
65 per uur inclusief BTW.
Betaling contant; de rekening wordt ter plekke uitgeschreven.

b)     Met meetrapport:
65 per uur inclusief BTW voor het uitvoeren van de meting; het meetrapport kost 35 per gemeten uur inclusief BTW.
Na het voldoen van de rekening wordt het meetrapport gratis toegezonden.

 

Voor ondernemingen:

Voorrijkosten in overleg.

In principe 1 per gereden kilometer.
Vertrekpunten Arnhem of Maastricht; binnen Zuid-Limburg geen voorrijkosten.

Vanaf 100 exclusief BTW per meetuur.
Het meetrapport kost 50 per gemeten uur exclusief BTW.
Na het voldoen van de declaratie wordt het meetrapport toegezonden.

Spectrumanalysator:

Na overleg met de opdrachtgever kan ik ook beschikken over een spectrumanalysator.
Voor een standaardmeting met de spectrumanalysator en het bijbehorende, gedetailleerde rapport gelden de bovenvermelde kosten vermeerderd met 100 ( meting van maximaal 20 frequenties ). Voor iedere extra frequentie wordt 5 gerekend.

Voor afwijkende metingen wordt per geval vooraf een tarief vastgesteld.